Skladovanie

Ponúkame Vám dlhodobé aj krátkodobé skladovanie, reklamné predmety od nás, ale aj iný tovar uložený na paletách v našom vykurovanom a zabezpečenom sklade s kapacitou viac než 500 paletových miest.

Prístup aj kamiónom, vykládka a nakládka vysokozdvižným vozíkom.

© 2020 AMI BB, s.r.o., Zábava 41, 976 55 Ľubietová. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským zákonom. Nijaký z jeho prvkov nesmie byť kopírovaný alebo inak reprodukovaný bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Akékoľvek kopírovanie, upravovanie alebo napodobňovanie alebo akékoľvek iné použitie obsahu tejto stránky alebo jej časti je zakázané.